TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Çimen Günay-Erkol'la Türk Edebiyatında Erkeklikler
14 Kasım'da başlıyor!
3 hafta, Cumartesi 11.00 - 14.00

Gündelik deneyimlerimizin cinsiyetli edimler olarak düşünülmesine alışkınız; feminizm bize bu farkındalığı sağladı. Erkeklik çalışmaları, feminizmin açtığı yoldan ilerleyerek, erkeklerin toplumsal cinsiyetlendirilmiş kimliklerinin inşasına daha yakından bakmayı amaçlar. Bu atölyede, erkeklerin erkekliklerini “tescilleyen” halleri (korumacı, esirgeyen, buyurgan vb) ve bu hallerden hareketle tanımlanan öndelik, askerlik, abilik, babalık gibi roller bağlamında eleştirel olarak incelenmelerinin yolunu açan, “hegemonik erkeklik” kavramından hareketle Türk edebiyatına bakacağız. 

1.Hafta: (14 Kasım Cumartesi) 

Osmanlı-Türk Edebiyatına Toplumsal Cinsiyetli Bakış

Pre-modern dönemlerde toplumsal cinsiyet, alışkın olduğumuz “modern” zamanlardan farklı olarak, bir kimliğe değil, eylemlere vurgu yapar. Bu derste, Osmanlı-Türk edebiyatının Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinden hareketle erkekliğin aldığı çeşitli biçimleri değerlendireceğiz. Tanzimat romanlarının efemine “dandy” tipinin doğru Batılılaşmış Osmanlı beyefendisi karşısındaki durumunu tartışacağız. Ele alacağımız yazarlar arasında Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Mehmet Rauf, Halit Ziya vb. olacak. 

2.Hafta: (21 Kasım Cumartesi)  

Cumhuriyet Edebiyatında Askerler, Öğretmenler, Önderler 

Cumhuriyet edebiyatında daha önceki romanlarda çok sık görmediğimiz önderlik roller ile bezenmiş erkek karakterler (asker, öğretmen vb.) boy gösterir. Bu derste, ulus-devletin inşasında erkekliğin nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşümün edebiyata nasıl yansıdığını değerlendireceğiz. Ele alacağımız yazarlar arasında Orhan Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik vb. olacak.


3.Hafta: (28 Kasım Cumartesi) 

Modern İmkansızlık Olarak Erkeklik

Çok partili hayata geçişle birlikte, Türkiye’de farklı bir düşünce ortamı oluşur. 1960 sonrası edebiyatımızı değerlendireceğimiz bu son derste, askeri darbeler, işçi-öğrenci hareketleri ve politik oluşumlar, modernizmin çıkışsızlıkları ile çerçevelenen dönemlerde erkekliğin edebiyata nasıl yansıdığını tartışacağız. Ele alacağımız yazarlar arasında Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Murat Uyurkulak, Akif Kurtuluş vb. olacak


*3 hafta, 9 saat, 
*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin katılım ücreti 300 TL.
*Katılım 12 kişiyle sınırlıdır.
*Önceden kayıt yaptırınız.

*Adres: Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok. 
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

*Ayrıntılı bilgi, kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991 (10.00 - 19.00 saatleri arası...)

——

Çimen Günay-Erkol, 23 Kasım 1977’de Ankara’da doğdu.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu ama stajlar dışında bu mesleği yapmadı.
Suat Derviş üzerine bir tez yazarak 2001 yılında Bilkent Türk Edebiyatı Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 12 Mart romanları üzerine olan teziyle 2008 yılında Leiden Üniversitesi’nin Edebiyat Çalışmaları Bölümü’nden aldı.

Bu çalışma kitaplaştırıldı ve Central European University Press tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.
2008'den beri Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmakta, Türk Edebiyatı alanında ders vermektedir.
Çeşitli edebiyat dergilerinde yazıları yayımlanan Günay-Erkol, 2010-2012 yılları arasında TÜBİTAK ve ESF tarafından desteklenen “Türkiye’de Kadın Edebiyatı” başlıklı bir araştırma projesi yürütmüştür. 2014 yılından bu yana da “Darbeler ve Edebiyat” üzerine bir proje yürütmektedir.
İlgi alanları arasında toplumsal cinsiyet, erkeklik, bellek, tarihin yazınsallaştırılması ve sakatlık çalışmaları bulunmaktadır. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) üyesidir.
Ali Liber'in annesidir.

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: