TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

“Arkeoloji ve Dil” İsmail Gezgin
10 Nisan 2016, 13.00 - 15.00

Nesnelerin Dili, Dilin Nesneleri... Geçmişi Okuma Aracı Olarak Arkeoloji


Üzerinde hayat barındıran “dünya”, dilden teşekkül insan merkezli bir anlam evreni; insanın 4 milyon yıl boyunca biriktirdiği manaların gizlendiği bir metin; kolektif ve süreçsel, mekan mekan, an be an dil yoluyla inşa edilmiş, kültür ürünleriyle donatılmış bir yaşam alanı... Ve bu dilden ibaret dünyada yaşam ise elbette bir “okuma” deneyimidir; dünyayı anlama, kavrama, varlığına mana katma çabası. Yazar, metin ve okuyucu arasında cereyan eden “okuma” eyleminin en güç yanı “geçmişi okumak”tır. Bitmiş gitmiş, geri dönülmesi ve yeniden deneyimlenmesi mümkün olmayan geçmişin okunması, dünyanın, yaşamın geçmiş zamanına ait anlamların okunmasıdır.
...
Yaşamın geçmiş zamanını temsil eden arkeolojik materyal, bu  eski dünyanın anlamını da günümüze taşımaktadır. Her bir maddi kültür kalıntısı, ait olduğu anlam bütününün, gramerinin bir parçası, bazen bir kelime, bir sıfat veya bir harftir. Ve arkeoloji, nesnelerin dilinden geçmiş zaman metinlerinin kendilerine ulaşma, geçmişi yeniden okuma sanatıdır. Ancak sorun büyüktür çünkü yazar ölüdür. Bu nedenle arkeoloji geçmişe giden bu yolu yalnız kat edemez, diğer disiplinlerle dayanışmak zorundadır. 
...
Bu seminerde, arkeolojinin çalışma nesnesi olan maddi kültür kalıntılarından yola çıkarak geçmişi okuma denemesi yapacak, dilin nesnelerinden nesnelerin diline yolculuğa çıkacağız.  

---- 

*Adres: Halaskargazi caddesi. Şen Palas Apt. No; 146/6 Şişli _İstanbul
*Süre: 2 saat (konuşma süresi 75 dakika, tartışma 30 dakika, ara 15 dakika)
*Katılımcı sayısı: 50
*Ücret: Lisans öğrencilerine 25 TL, diğer 50 TL
*Önceden kayıt yaptırınız
*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org

----
İsmail Gezgin
Arkeolog, akademisyen, yazar... Arkeolojik teori, kültür tarihi, ideoloji, sanat... odaklı çalışmalar yapar. 

Kitaplarından bazıları:
-Fallusun Arkeolojisi, Sel Yayıncılık, 2012.
-Antik Yunan ve Roma Sanatından Cinsellik ve Erotizm, Alfa Kitap, 2010.
-Gılgamış: Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı, Alfa Kitap, 2009.
-Sanatın Mitolojisi, Sel Yayıncılık, 2008.
 
  
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: