TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Melek Göregenli'yle Mekan Algısı, Temsil ve İmge:
Bir Psikolojik Haritalama Çalışması
28-29 Temmuz 2018, 10.30 - 13.30
Gümüşlük Akademisi, Bahçe

İnsanlar, içinde yaşadıkları çevreyi nasıl anlamlandırmaktadırlar? Zihinlerinde mekânla ilgili ne tür bir tasarım oluşmaktadır? Çevresel alanlar hangi yanlarıyla algılanmakta ve belleğe kaydedilmektedir? Bu olguları belirleyen etkenler nelerdir? Başka bir deyişle, mekânsal algı ve imgelerimizi, davranışlarımızı mekânın özellikleri mi belirlemektedir? Yoksa insan, çeşitli sosyo-kültürel özellikleri, kişilik çizgileriyle algı ve imgeleriyle bu süreçte aktif bir rol mü oynamaktadır? Kısacası, insan-çevre etkileşimi hangi temellere dayanmakta ve hangi boyutlarda ortaya çıkmaktadır? Bu soruların yanıtları, çeşitli bilim dallarının ortak katkılarını gerektirmektedir. Psikolojik (bilişsel, zihinsel) haritalama çalışmaları, Psikoloji çalışmalarına Çevre Psikolojisi aracılığıyla giriş kapısı sağladıkları için önemlidir. Esasen insan davranışları, belirli bir fiziksel ve sosyal çevrede oluşmaktadır. Kent ya da daha farklı ölçeklerdeki yaşam-yerleşim mekanları bu çevrelerin en önemlilerindendir ve bu nedenle çevrenin algılanması, temsili konusundaki araştırmalar genellikle yaşam mekanları ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. 

Psikolojik haritalar, insanın mekanı deneyimlemesi sonucunda kodlamasının, çevredeki düzenlilikleri ayırt edici, seçici bir algıyla imgeye dönüştürmesinin sonucudurlar. Mekânsal davranışlar, insanın mekâna ilişkin imajlarından etkilenmektedir. Bilişsel haritalama çalışmaları bu olgulara açıklık kazandırabilmeyi, çevre-insan etkileşimi sonucu oluşan algılarımızı anlamayı amaçlamaktadır. İnsanların fiziksel çevreyi nasıl algıladıkları ve şekillendirdiklerinin ilkeleri bilinebilirse, bireylerin çevresel davranışları daha iyi anlaşılabilir; insanlar için daha algılanabilir, temsil edilebilir ve nihayet yaşanılabilir mekânlar yaratılabilir. Çünkü, insanın mekân içinde etkin edimlerde bulunabilmesi için mekânın zihinsel temsillerine sahip olması gerekir; bu temsiller yoluyla nesneleri –şeyleri– belirli bir referans çerçevesinde, bu nesneler arasında oluşan mekânsal ilişkiler boyunca algılarız. Bu algısal yapı içinde, amaca, göreve bağlı olarak değişen biçimlerde davranırız. Temsil süreci sonucunda dört tür mekân oluşur: Bedenin mekânı, bedenin çevresinin mekânı, yön bulma mekânı ve
grafik mekân.

Bu atölye çalışmasında ilk gün, nesnel çevreye ilişkin kavramlar genel olarak, zihinsel temsil ve bilişsel haritalama konularındaki kavramlar ise daha ayrıntılı biçimde tanıtılmaya çalışılacaktır. İkinci gün ise, katılımcıların ortak olarak deneyimleyecekleri "sürpriz" bir mekansal bağlama ilişkin algıları, temsilleri ve imgeleri ile ilgili uygulamalı bir çalışma yapılacaktır. Çalışma sonucunda ortaya çıkacak ürünler, katılımcılar tarafından çözümlenecek ve kendi mekansal temsillerine ilişkin sonuç değişkenleri birlikte tartışılacaktır. 

---

*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak seminerin katılım ücreti 160 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.

*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0252 3944301
YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: