TR  | EN  | DE
ETKİNLİKLER/DUYRULAR

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Özneleşme İmkânları: Yaban, Göçebe, Dişil
12-13-14 Temmuz 2019
Senem Timuroğlu, Melike Koçak, Serhat Uyurkulak
Gümüşlük Akademisi Bahçe'de

İçinde bulunduğumuz çağda dışlama ve ayrımcılık pratikleriyle düzenlenen Aydınlanma çağının “insan” normu ve değerler sisteminin yarattığı sorunlarla her geçen gün yüzleşmekteyiz. İklim ve gıda krizinin; ekonomik buhranın ortasında, kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya uygulanan şiddete tanıklık etmekteyiz. Bu atölyede, bu sorunları yaratan “özne”lik pratiklerinin felsefi ve edebi bir eleştirisine, yaşadığımız çağın birer tanığı olarak kendi deneyimlerimizle katılacağız. Kendi öznelik hallerimiz üzerine düşünecek, bir parçası olduğumuz insan türünün, insan olmayanlarla ilişkilenme, karşılaşma, temas etme deneyimlerine odaklanacağız.
 
Atölyenin ilk gününe verili ve makbul özne olma hallerinin neresinde yer aldığımızı, kendimizi nasıl kurduğumuzu, ben olma sürecimizi kendi yapacağımız kolaj ve yazacağımız öyküler üzerinden bakarak görmeye, okumaya çalışacağız. Burada hem kendimizin hem birbirimizin hikâyesinin yaratanı, okuyanı olacağız. 

Sabah ikinci oturumda, hümanist kibri eleştiren, post-hümanist teorilere bakacağız. Evrensel erkek insan idealine karşı, insan sonrası öznellikler ve göçebe özneler kavramlarına Rosi Braidotti’nin teorisi etrafında eğileceğiz. 

İlk gün öğleden sonra, “ben”in kurulduğu bireysel ve toplumsal yaşam pratiklerine karşı geliştirilen simgesel direnme stratejilerini ele alacağız. Kapitalist üretim, hayatın metalaşması, insan merkezcilik ve ataerki gibi hakim toplumsal yapı ve süreçlerin kıskacındaki öznenin, bunlara sanat ve edebiyat yoluyla simgesel müdahalede bulunma biçimlerine göz atacağız. Erkek aklın ve bedenlenme kurgusunun belirlediği “Ben”in yerleşik dilsel ve söylemsel yapılardan, başka bir dil aracılığıyla çıkarak (yeniden) özneleşme çabalarını anlamaya çalışacağız.   

İkinci gün, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm’ündeki Dirmit’in, Emine Sevgi Özdamar’ın Hayat Bir Kervansaray’ındaki küçük kızın, Figen Şakacı’nın Bitirgen’indeki Hayriye’nin büyüme hikâyelerinde bize söylediklerini okumaya çalışacağız. Eril, türcü, kapitalist ve modernist tahakküm araçlarıyla kuşatıldığımız dünyada bunun dışında bir büyüme/özneleşme/oluş sürecini sadece edebiyat değil Pan’ın Labirenti ve Sibel adlı iki film üzerinden de ele alacağız. Sinema ve edebiyatın, farklı dil, biçim, biçemlerle kendini nasıl bir direniş alanı olarak kurabileceğini ve bu yolla okuru, izleyeni nelere kışkırtabileceğini örnekler üzerinden beraber tartışacağız. 

Son gün, göçebe, dişil, yaban özneleri direne direne başka türlü büyüyen, olan, özneleşenleri kendi zihnimizde, hayalimizde, dilimizde nasıl yaratacağımızı, kuracağımızı, ifade edeceğimizi düşüneceğiz. İki günlük teorik okumalar, edebiyat ve sinema içinden analizler, tartışmaların ardından direnişin farklı alanlardaki biçimleri, dillerini edebiyatla konuşturan kurmacanın peşine düşeceğiz. Bir fotoğraf etrafında toplanıp okuduğumuz üç romanın ve izlediğimiz iki filmin kişilerini bir araya getireceğiz. Kurmacalarımızın dil, biçim, üslubunun neler, nasıl olabileceğine dair uçuşlarımız elbette serbest olacak. Yazacağımız öyküleri beraber değerlendireceğiz. 

1. GÜN : Her şeyin Başında O Var: “İnsan” Kimdir?

Sabah (10.00-10:15): 
Tanışma 

Sabah 1. Oturum (10.15-12.00): 

Melike Koçak, “Ben, nasıl Ben oldum?” Atölyesi 

Sabah 2. Oturum (12.00-13.30): 

Senem Timuroğlu, Kim bu “Ben”?:  Özne’nin Aydınlanmadan Bu Yana Tarihi Yolculuğu; 21. Yüzyılda feminist ve sömürgeleşme sonrası teorilerin etrafında, Rosi Braidotti’nin izinde Yeni Özneleşme icatları.

Yemek

Öğleden sonra (14.30-16.00): 

Serhat Uyurkulak, Erkek Özne’nin Direnen Halleri: (Eril) Dilden Dille Göçmek: Kuşatıcı dilsel/simgesel düzeni, başka diller ve simgeler yaratarak terk etmek. Erkeklik karşısında feminist kuramdan beslenen göçebe özneler.  

Günün Değerlendirmesi: 16.00-16.30

Gece: Bir Büyüme Hikâyesi- Film gösterimi: Pan’ın Labirenti, Guillermo del Toro (2006)  

2. GÜN: Türkçe Edebiyatta Başka Türlü Büyüyen Kadınlar 

Sevgili Arsız Ölüm (Latife Tekin), Hayat Bir Kervansaray (Emine Sevgi Özdamar), Bitirgen (Figen Şakacı), 

Sabah 1. Oturum (10.30-11.30):

Serhat Uyurkulak ve Senem Timuroğlu’yla Pan’ın Labirenti  filmi okuması/tartışmasıyla başlangıç. 

Sabah 2. Oturum  (11.30-13.30):

Melike Koçak, “Edebiyatta Yabanın Mümkünleri: Dirmit ve Hayriye” 

Yemek

Öğleden Sonra (14.30-16.00) : 

Senem Timuroğlu, “Göçebe Özneler - Hayat Bir Kervansaray”

Günün Değerlendirmesi: 16.00-16.30

Gece: Yaban Öznenin Kıyısında
Film gösterimi: Sibel, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti (2018) 

3. GÜN: Yaban, Göçebe, Dişil Öznenin Direniş Dili ve Araçları

Sabah 1. Oturum (10.30-11.30):

Senem Timuroğlu ve Melike Koçak’la Sibel filmi okuması/tartışması ile başlangıç

Sabah 2. Oturum (11.30-13.30):

Melike Koçak, “Yaşasın Formların Diyaloğu” Atölyesi:
Dirmit’ten Hayriye’ye, “Kuyruklu Kürt kız”dan, Pan’a Sibel’e… Direnerek büyüyenler bir ağacın etrafında toplanıp dile geldiği vakit dilden dökülenler. 

Yemek

Öğleden Sonra (14.30-16.00)

Senem & Serhat & Melike, “Yaşasın Formların Diyaloğu” Atölyesi 
Öykülerin değerlendirmesi

Üç günlük seminer ve atölyenin değerlendirilmesi: 16.00-16.30

Romanlar:
(Katılımcıların romanları okuması gerekmektedir.)
Sevgili Arsız Ölüm- Latife Tekin
Hayat Bir Kervansaray- Emine Sevgi Özdamar 
Bitirgen- Figen Şakacı


Referans Kitaplar:
(Katılımcıların bu kaynakları okuması veya incelemesi önerilir.)
Başlangıçta Kadın Vardı/ Ben Sen Biz, Luce Irigaray, Çeviren, İlknur Özallı, Melike Odabaş, Pinhan Yayıncılık.  
İnsan Sonrası, Rosi Braidotti, Çeviren: Öznur Karakaş, Kolektif Kitap.
Göçebe Özneler, Rosi Braidotti, Çeviren: Öznur Karakaş, Kolektif Kitap. 
Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Vall Plumwood, Çeviren: Başak Ertür, Metis Yayınları. 
Göçebe Düşünmek - Deleuze Düşüncesinin Sınırlarında, Hazırlayanlar: Ahmet Murat Aytaç, Mustafa Demirtaş, Metis Yayınları. 
Yaban Yaşam - Karayı, Denizi ve İnsan Yaşamını Yeniden Yabanlaştırmak, George Monbiot, Çeviren: Murat Pehlivan, Everest Yayınları.
Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin, Gilles Deleuze & Félix Guattari,  Çeviren: Işık Ergüden, Dedalus yayınları. 
Hayvan Kuramı, Eleştirel Bir Giriş, Derek Ryan, İletişim yayınları, Çeviren: Ayten Alkan, İletişim Yayınları.
Sanat Manifestoları. Der. Ali Artun, İletişim Yayınları.
Gösteri Toplumu, Guy Debord. Çev. Ayşen Ekmekçi, Ayrıntı Yayınları. 
Estetiğin Huzursuzluğu, Jacques Rancière. Çev. Aziz Ufuk Kılıç, İletişim Yayınları. 
Doğruyu Söylemek, Michel Foucault. Çev. Kerem Eksen, Ayrıntı Yayınları. 
Tahakküm ve Direniş Sanatları, J.C. Scott. Çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları. 

---

*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölyenin katılım ücreti 280 TL.

*Önceden kayıt yaptırınız.

*Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0252 3944301

---


Senem Timuroğlu- Özgeçmiş
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Paris’te Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü’nde ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde iki yüksek lisans derecesi aldı. 2017’de Paris Sorbonne IV’te “19. yüzyıl Osmanlı ve Fransız Kadın Edebiyatına Feminist ve Transnasyonal Bakışlar” adlı tezini tamamladı.
2009 yılından beri Özyeğin Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı derslerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve edebiyat; feminist teori üzerine seçmeli dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında kadın edebiyatı tarihi, dişil yazı, fransız feminizmi ve post-hümanist teoriler bulunmaktadır. Bir çocuk ve bir kedi annesidir. 

Melike Koçak- Özgeçmiş
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. IB A1 Edebiyat Programı ile MEB TDE Programını ilkeler ve yöntemler üzerine karşılaştıran tezini tamamladı; ancak yüksek lisansı tamamlayamadı. Edebiyat öğretmeni. Haziran 2015’te işten atıldı. Son dört senedir herhangi bir okulda çalışmıyor. 
2000'lerden bugüne Adam Öykü, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Amargi, Cin Ayşe Fanzin, Istanbul Art News – IAN Edebiyat, Öykülem... gibi çeşitli dergilerde ve K24, bir+bir forum’da öykü, eleştiri/deneme/inceleme yazıları, röportajlar; Bianet’te güne, güncele dair  yazılar yayımladı. 2008'de Can Yayınları'ndan basılan "99 Beyit - Divan Şiirinden Beyitler ve Çözümlemeleri" adlı kitabın üç yazarından biridir. Aynı yayınevinden, 2008'de "Beşinci Pencere/Bir Cemil Kavukçu Portresi" adlı kitabı hazırladı. Feryal Saygılıgil tarafından yayıma hazırlanan ve 2017'de Dipnot'tan Yayınları'ndan basılan "Kadınlar Hep Vardı / Türkiye Solundan Kadın Portreleri”nde “Tanıklık ve Hafıza, Dirâyet ve Direniş, Yas ve Feryâd: Zabel Yaseyan” başlıklı yazısıyla yer aldı. 
2016 senesinde K24’ün düzenlediği “Genç Okur Yazarlar Okuma-Yazma Atölyesi”nin yürütücülerinden biridir. Beraberce Derneği’nin düzenlediği “Göçmen Harfler: Mülteci Kadınlarla Yazı Atölyesi”nin yürütücüsüdür. Bu proje kapsamında yazılan öyküler, üç dilli olarak “Göçmen Harfler” ismiyle kitaplaştırılmaktadır. 

Serhat Uyurkulak- Özgeçmiş
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisansından sonra doktorasını Duke Üniversitesi Edebiyat Programı'nda tamamladı. Daha çok modernist edebiyat, kıta felsefesi ve çağdaş eleştiri kuramlarıyla ilgileniyor. Bir şiir kitabı var, yenisine niyetleniyor.

YORUMLAR
Kullanıcı Adı:
Yorum: